فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ 1399/9/4 بر اساس مجوز شماره 42972/73/ص/99 دانشگاه آزاد اسلامی و مجوز اداره ارشاد اسلامی به شماره 40408 مورخ 1399/10/3 فعالیت خود را آغاز نموده است . این نشریه مقالات علمی - پژوهشی پژوهشگران محترم که حاوی یافته های نوین در ارتباط با تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بوده و قبلا در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی منتشر و ارسال نشده باشند را پس از بررسی و داوری به چاپ می رساند.

............................................................................................................................................................................................

نوع اعتبار : علمی (دانشگاه آزاد اسلامی)

توالی انتشار: فصلنامه

میانگین زمان داوری: 4 تا 6 هفته

نویسندگان محترم

- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. لازم به ذکر است در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند).

دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

 - استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 - استاد مشاور

  فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی از هم اکنون آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم می باشد. 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-90 

ابر واژگان