کلیدواژه‌ها = قارچ
مروری بر سموم آلفا توکسین در ایران

دوره 1، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 29-50

10.30495/qafj.2022.1950064.1021

سعیده سعیدی؛ مریم بیگمی؛ راضیه بهزادمهر