اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 78
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 8227
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4893
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 29 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 56 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 62 %